this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Fick för lite

Och så är det han i Miami som är sur för att han bara fick ärva åtta miljoner efter mamma. Han tycker det är orättvist att mammas chihuahua Conchita fick 300 miljoner.
Jag kan inte hjälpa det. Men jag tycker att sådant är roligt.
Grabben är väl ett rötägg, förstås. Det kan ingen hund vara. Inte ens en chihuahua.

Inga rötägg