this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Hjälp! Värre ändå

Med ett skatbo på toppen
Eller något som har fastnat i fiskarens nät?