this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Studion svämmar över

Det var storfrämmande i går. Hos Kalle Kalsong i programmet Förspel i TV4. Vad var det för ett stort främmande, undrar du?
Författaren, förstås. Det finns ingen annan som är så stor som han i svensk television numera, sedan skånske Björn gick i ide. Den store presenterades pampigt, ja, nästan majestätiskt, av en imponerad och fjäskande Kalsong som “poet och författare och programledare med mera”. Med mera? Knäppskalle, kanske?
Sällan sågs ett större och mer belåtet främmande i smaklöshetens mesta tevesoffa. Hela studion svämmade över av klibbig självgodhet. Till och med rutan blev kladdig.