this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Right, Maria

Maria Schottenius skriver en tänkvärd kommentar om public service och kommersiella tevekanaler i Dagens Nyheter Kultur i dag. Dessvärre har jag inte hittat hennes artikel i tidningens nätupplaga, men Maria säger bland annat:
Det är osannolikt att de kommersiella kanalerna på allvar skulle föra journalistiken framåt, ha tid och tålamod att oavsett genre, utveckla något nytt och intressant. Då hade de redan gjort det.

Det inser också var och en som har sett barnkammarprogrammet Nyhetsmorgon i TV4.
Big Brother, någon?

Channel 4 refreshin’ journalism