this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Long lost people back on the track

Det sitter en tjej som heter Loreen i TV4:s Nyhetsmorgon lördag och snackar nu. Hon ska visst tävlingssjunga i Baku i Azerbajdzjan om någon eller några veckor.
Loren har marockanskt påbrå. Och inte bara det: hon är berber också. Och etrusk.

Berber kan jag gå med på. Det är ett nomadfolk som det inte finns så många kvar av längre sedan araberna tog över Nordafrika från och med 600-talet. Men berberna utgör i alla fall cirka 34 procent av Marockos befolkning i dag.

Men etrusk? Etruskerna är ett folkslag som levde i Italien från cirka 700 f.Kr. De är endast kända för eftervärlden genom arkeologiska lämningar och korta inskrifter men inte genom någon egen bevarad litteratur.
Etruskernas rike kallades Etrurien (Tuscia) och folket kom sedemera att kallas Tusci, varav det moderna Toscana har uppkommit.

Etruskerna är mitt favoritfolkslag från forntiden med en enastående spännande och till stora delar okänd kultur. Deras inflytande över Italiens mellersta och norra del kan inte överskattas och särskilt starkt var det i det begynnande Rom som låg vid Etruriens södra gräns och där enligt traditionen kungar av etruskisk härkomst en gång härskade.

Roms tre sista kungar var etrusker och kallas tarquinerna efter Tarquinius Priscus (den äldre) som sägs ha invandrat till Rom från etruskernas huvudstad Tarquinii, nuvarande Tarquinia. Det etruskiska inflytandet upphörde inte förrän den romerska republiken bildades genom att Tarquinius Superbus avsattes 509 f.Kr. och Rom invaderade etruskernas rike.

Efter det vågade ingen romersk härskare kalla sig kung, inte ens Augustus, förrän Viktor Emanuel II anlände från Sardinien och återupplivade titeln år 1861. Då hade etruskerna upphört att existera sedan mer än 2 000 år.

Men nu har de alltså återuppstått: i varje fall i ett exemplar?