this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Kvalitetssäkrad journalistik

Steffo kommenterar i Nyhetsmorgon i TV4 den berömda bild där de amerikanska 200-meterslöparna Tommie Smith och John Caros höjer nävarna i luften i en Black Powerhälsning på prispallen vid OS i Mexico City 1968.
Bara det att Steffo säger att de sprang 400 meter. Var han inte sportjournalist förut?