this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Hur man gör

Ja, men om jag vill se i teve hur man bygger ett hus… ska jag inte f√• g√∂ra det d√•?

Visar hur man väljer virke?