this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

It can’t be!

Hjälp! Steffo sexåring tror att en fläskänger är detsamma som en fläskängel! Steffos obildning är lika kompakt som monumental. Han är snart i suverän majisterklass.