this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Släng dig i väggen, Reine

Tompa for Prime Minister! Nu! På stört! Omedelbart!

Men inte för omedelbart: Tompa ska bara kvällssammanträda med en kyrka och registrera några nya företag först. Och så blogga lite, förstås.

Men sen så!

dahlman