this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Rösta baklänges?

Berglins tycker på Svenska Dagbladets Sidan 2 i dag att man borde kunna rösta negativt. Minusrösta.
Det tycker jag också.

Minusröstare