this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Playm… F’låt, President of the Year 2012?

Hillary Rodham Clinton ger upp försöken att bli USA:s första kvinnliga president. Men tänk om det blir den där andra tanten i stället: björnjägarmorsan från Mooseville, Alaska? Går inte allting åt helvete genast då??

Ska det bli hon, i stället?