this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Med mobilen i kläm

Obunden var ordet, sa Bill. Obunden, sa Bull. Det är svårt att hålla i två saker samtidigt också när man inte har fler händer.

Hatvagnen? Är det samma gamla trötta korvvagn som kommer till återanvändning igen och alltid mycket miljömedvetne Miffo hakade av i höstas när tivolit stängde för säsongen?

Jag har aldrig heller röstat på något parti vare sig till riksdagen eller kommunalval och landsting. Inte i kyrkovalet heller, av uppenbara skäl. Jag avstår att rösta i politiska val därför att jag inte vill uppmuntra gangsterism och galopperande stupid inkompetens.
Det är ett val jag gjorde för femtio år sedan. Jag har förstås blivit åtskilligt kritiserad av av kreti och pleti och alla politiskt korrekta vänner av ordning och reda för ett sådant ställningstagande. Om du inte orkar masa dig i väg till vallokalen vart fjärde år har du inte rätt att tycka någonting heller! Men där har kreti fel och pleti och alla vännerna också. Vi har yttrandefihet i Sverige vilket borde gälla den motsatt vägen också: att man inte behöver ”yttra sig” i val vart fjärde år. Jag betalar skatt. Det är det som räknas.Det är alla som trixar och fixar med sina deklarationer eller inte betalar alls som ska hålla tyst och inte lägga sig i sådant som de inte har med att göra!
Politik är det enda ”yrke” jag vet som inte kräver någon utbildning what so ever. Förutom jobbet som lekledare i TV4:s barnprogram Nyhetsmorgon. Där uppfattas utbildning som ett allvarligt handikapp och får bara dem jobba som har papper på att dem inte kan någonting alls.

Ett nytt parti måste det bli förstås, nåt annat duger inte för en första klassens PK-pekoralist: Dumskallarnas sammansvärjning.