this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Lite lätt och lagom

Majister Muffins tar begreppet självömkan till nya hittills oöverträffade nivåer. Vilket ”etablissemang” är det som ska be Muffins alla andra ”litterära dissidenter” om ursäkt? Jag som inte ens visste förut att vi hade sådana i Sverige!

Etablissemanget. Eliten. PK-Maffian. Vilka utgör ”etablissemanget”? ”Eliten” och ”PK-maffian”? Är politikerna etablissemanget? Är bankerna och försäkringsbolagen och polisen och skolan etablissemanget? Är Så ska det låta och Sommar i P1 och Allsång på Skansen etablissemanget? Let’s dance och Stjärnorna på slottet?
Vilka utgör ”PK-eliten”? Landets samlade kulturredaktioner i en enda stor sammansvärjning mot majister Muffo för att frånta honom hans grundlagsstadgade yttrandefrihet? Man kunde tro det när man hör Muffins evinnerliga litanior i ärendet. Yttrandefriheten innebär en rättighet för varje enskild medborgare att uttala sig fritt i (nästan) vilken fråga som helst. Men det innebär INTE en rättighet för samma medborgre att få allting han eller hon säger publicerat överallt. Jag tror att det bara är majister Muffins som inte begriper en så enkel sak. Detta förhållande innebär inte heller en rättighet att fritt få välja vilket yrke man vill och själv diktera för arbetsgivaren vilka arbetsuppgifter man vill alternativt inte vill utföra.
Etablissemang och elit och PK är begrepp som i dag används främst av fascister och högerpopulister av den sort som stöder Trump och Jimmie Åkesson och Marine Le Pen när de vill tala om vilka skitstövlar alla är som inte tycker som de. I den meningen är orden etablissemang och elit och PK något negativt. När Trump vann valet i USA menade Åkesson med flera stollar att det var ett slag mot etablissemanget och ett tecken på att “eliten” måste börja lyssna på vanligt folk. Men Trump är långt ifrån en man av folket: att hävda något annat är ytterst missvisande och direkt lögnaktigt. Tvärtom skulle man kunna säga att Trump ÄR etablissemanget personifierad .
I Åkessons virriga värld är i princip alla utom stollarna etblissemanget och eliten. Han anser själv att han står utanför eliten och etablissemanget och menar att han kan identifiera sig med de väljare som röstade på Trump i det amerikanska presidentvalet. Det kan den eländige eftersägaren Muffins också.

Göran Hägglund lanserade.för et antal år sedan begreppet ”verklighetens folk” som jag tror avsåg så kallade vanliga männscher. De som går till jobbet varje dag och städse betalar sin skatt utan att knota alltför mycket, har jag för mig att Göran sa den gången.
Vilka är det då? De ”vanliga” och slätstruket sekunda? Inte Muffins och Katerina Janouch och Ann Heberlin, väl? De där tre små grisarna som gnäller och grinar och gråter allra mest över elitens och etablissemangets ”diktatur” som håller de vanliga i ett förlamande strypgrepp medan de själva inte gör annat än yttrar sig i onödan överallt och hela tiden. Dessvärre i frågor de inte begriper och ideligen missförstår. Egentligen finns det inga som är mer ”elit” och mer ”etablissemang” och mer räddhågset ”politiskt korrekta” än Muffins och Janouch och Heberlein.
Dissidenter? – Jo, tjenare! Men i obildade öron låter ordet kanske lite lätt och lagom rebelliskt och hemvävt heroiskt.

Så här förklarar Svenska Akademiens ordbok ordet dissident:
DISSIDENT a) i fråga om polska förh.: benämning på de personer som icke bekänna sig till den romerskt-katolska kyrkan.
b) (numera föga br.) i utvidgad anv. om personer som hysa afvikande åsikter, som bekänna sig till en (religiös, filosofisk l. politisk) lära l. doktrin l. åsikt som skiljer sig från den af pluraliteten godtagna.
c) benämning på den fraktion af hattpartiet som vid 1769—1770 års riksdag fronderade mot partiet o. uppträdde med eget program, särsk. i finansfrågan.

Och så här säger Encyklopedin:
dissident (latin dissidens, av dissideo ’vara skild från något’, ’vara oense’), person med tro eller åsikter som avviker från de förhärskande eller officiellt gällande. Ordet användes förr huvudsakligen i religiösa sammanhang, men från mitten av 1960-talet till slutet av 1980-talet var det framför allt en benämning på en oppositionell person i Sovjetunionen eller Östeuropa. Dissidenter kallades de som öppet kritiserade kommunistregimerna och förespråkade medborgerliga fri- och rättigheter, nationellt självbestämmande och politisk demokrati.
Såvitt jag vet finns medborgerliga fri- och rättigheter samt råder nationellt självbestämmande och politisk demokrati I Sverige liksom nästan överallt annars i Västvärlden. Efter kommunismens fall och östblockets demokratisering 1988–1989 upphörde ordet dessident att användas även där.

Om ordet etablissemang säger samma Encyklopedi endast detta:
etablissemang äv. etablissement [-maŋ´]
1 (större) anläggning i form av företag, varuhus m.m.: nöjesetablissemang; HIST.: sedan 1830; av fra. établissement med samma bet.
2 (vanl. best. f. sing.) den fast upprättade samhällsordningen och dess försvarare,HIST.: sedan 1970.

SAOL har dissident politiskt oliktänkande och etablissemang inrättning, anläggning, förtetag; i best. f. sing. äv. folkskiktet med tryggad el. inflytelserik ställning i samhället.

För elit meddelar SAOL endast utvald skara el. mängd som utgör de bästa och i Encyklopedin (franska élite ’urval’, ’elit’, av medeltidslatin electa, till eligo ’plocka ut’, ’välja (ut)’), i sociologisk mening innehavarna av de högsta positionerna på någon av samhällets rangskalor, i t.ex. politiskt, ekonomiskt, kulturellt eller idrottsligt avseende.

Korrekt med bibetydelser förklaras så här i Encyklopedins ordbok: som inte innehåller några fel.
BET.NYANSER: a) utvidgat som stämmer med vissa vedertagna normer b) om person: han var mycket ~ i sitt uppträdande c) ibl. äv. som en sorts kortform politiskt korrekt.
IDIOM: politiskt ~ som (på ett opportunistiskt sätt) följer den dominerande trenden i samhällsdebatten särsk. anv. (av borgerliga debattörer) om gängse vänster- och feministiska åsikter ⟨nedsätt.⟩.
HIST.: uttr. politiskt korrekt sedan början av 1990-talet; av lat. correctus ‘rättad’, till corrigere ‘räta ut; rätta’.

För övrigt är det min bestämda uppfattning att nazister och sjövilda stollar med järnrör inte ska få uppträda någonstans i något sammanhang. Det har ingenting med yttrandefrihet eller demokrati och sådant tjafs att göra. Det är mycket allvarligare än så: det är en sanitär angelägenhet och handlar uteslutande om anständighet!