this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

I motvind för det mesta

Jag läser i Blaskan att tidningens kolumnist och inrikespolitiska kommentator miss Piggy melon höjer Vänsterpartiets Jonas sjövild till skyarna och kallar honom ”det närmaste statsman man kommer bland de rödgröna partiernas ledare”. Lena verkar inte veta vad som avses med en ”statsman”.
Sjövild ger ”raka besked. Han står vid sitt ord. Han för en konsekvent politik”, ångar Lena på. Vem som helst kan ge raka besked och stå vid sitt ord och föra en konsekvent politik som aldrig riskerar att hamna i regeringsställning och därför inte behöver ansvara för en politik de alltså inte för utan bara gläfser om i motvind för det mesta.
Det är en av poängerna med att ständigt vara i opposition och alltid bjäbba emot och aldrig behöva leverera. Mer riskfritt kan ingenting bli. Om det är vad som behövs för att utnämnas till statsman kunde du och jag lika gärna kallas så. I varje fall du?