this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Go to Hell

”Tårarna behövs. När de försvinner är vi förlorade.” Det är en biskop i Svensa kyrkan som försöker lösa flyktingpoltikens problem och kritiserar den nya asyllagstiftning som började gälla i går eller kanske dan innan.
Biksopen gör det enda han begriper sig på: han sätter sig ner – och gråter! För det gjorde några för de flesta i dag tämligen okända ’ökenfäder’ som under de första århundradena efter Kristus påstås ha ägnat sin vakna tid åt att be och fasta i öknen. Snacka om idioter!
Vad är det för löskokt argumentation biskopen leverar? Om det ens kan kallas så? Det är för fan inte ens en synpunkt! Lika förfärande förryckt som när Barkus bira kastar sig i fosterställning så snart någon hostar åt hans håll och släpper lös alla känslor på en och samma jävla gång medan tårarna sprutar åt alla håll och utan slut.

Förbjud präster och särskilt biskopar att uttala några som helst funderingar om sådana saker som politik och försäkringskassan, klimatförändringar och abortlagstiftning! Inskränk deras yttrandefrihet till att gälla frågor som angår fantasifostren Stabbens och Grabbens och den hemlige Anders högst osannolika existens!
Vad är det som gör att dessa människor anser sig ha rätt att lufta sitt medvetslösa känslopjunk offentligt och dessutom med det oerhörda anspråket att någon ska ta dem på allvar! Det går ju bara inte!
Belägg Barkus med livslångt förbud att verka inom något som helst yrke och förbjud honom vid vite att kalla sig ’författare’! Skicka Barkus ihop med den lika notoriske fylleristen Tok-Tompa i Trollebo samt Lill-Micke springsjas och Bjäbba buskasch till det helvete där de hör hemma!

Den hårt ansträngda kvintessensen av biskopens opåkallade och lika obefogade känsloutbrott mynnar ut i ett tafatt konstaterande att Åsna romtoddys ”tårar var det mest statsmannamässiga som vi hittills sett [i denna sorgliga historia]”.
Ursäkta, men här krävs en rejäl bägare vin. Alldeles säkert minst en kruka om jag ska komma i någorlunda i balans igen!

asna