this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Beredd på det värsta

Jag läser i en amerikansk vetenskaplig tidskrift att djuren får det svårare när isen smälter. Och det gäller inte bara polarisarna: kaniner och andra djur som lever i hålor i marken fryser när minskade snömängder gör att de går miste om snöns värmeisolerande effekt.

Kiselalgerna som lever under havsisen minskar också och det är den viktigaste födan för det lilla kräftdjuret krill som är livsviktig för valar, sälar och olika sjöfåglar. För att inte tala om pingvinen.

Men det finns några som tjänar på att jordens klimat blir varmare. För det blir det väl? Eller är det bara något som vissa skojfriska männsikor har hittat på för att lura mig?

I alla fall förbrukar älgar och hjortar och rådjur mindre energi och får lättare att fly från den elaka vargen och andra rovdjur när snödjupet minskar.

Men jag tänker mest på kompis isbjörnen: hur ska det gå för honom om han inte har något isflak att flyta omkring på mer?