this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

No great expectations

För en månad sedan gick solen ner över över Hopplöshetens udde och De döda skeppens vik och alla pingvinerna i Antarktis och den kommer inte tillbaka förrän den 22 september. Inte just några lysande utsikter.

Just nu är det bara minus femtiotvå men det kan bli bortåt det dubbla. För fyra år sedan var det minus 94,7 grader Celcius i östra Antarktis i augusti: det är den kallaste temperaturen som någonsin har uppmätts på jorden.

Man kan bara hoppas att pingvinerna har haft råd att lösa ut sina vinterfodrade frackar från stampen. Annars blir det nåra jobbiga månader på Hopplöshetens udde.

antarktis