this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Christmas at Cape Despair

Nu har vi ljus här i vårt här i vårt hus, julen är kommen, hopp tra-la-la-la!

Stämningsbild från Hopplöshetens udde