this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Utan rätt att yttra sig

En av landets mest ointressanta männscher heter Katerina Janouch. Hon kom hit från Tjeckoslovakien för fyrtio år sen eller nåt och har nu uttalat sig om Sverige i en halvtimeslång intervju i den tjeckiska televisionen. Innan dess hade hon en sexrådgivningsspalt i stolta magasin som Veckorevyn och Mitt livs novell och anlitades emellanåt av TV4 för att snacka snusk i eländiga Nyhetsmorgon.
Janouch har efteråt blivit hårt kritiserad för att ha svartmålat Sverige och sprida främlingsfientlig propaganda. Janouch är inte van att bli ifrågasatt och tål inte att bli emotsagd. Hon är prinsessan på stjärten och kreverade strax som ett stycke kolerisk kordit. Bara majister Miffo ställer till störe rabalder och elände när han får för sig att hans rätt att yttra sig fritt i debatten är ifrågasatt. Men det är den inte: Miffo får säga (nästan) vad han vill utan att nån kan lägga sig i. Men yttrandefriheten i Sverige innebär INTE att man är befriad från kritik från dem som tycker annorlunda. Man kan rent av säga att begreppet yttrandefrihet avser det mosatta.
Miffo såg med ens sin ställning som de kränktas konung hotad och kastade sig med frustande frenesi in i råttboet.

Stor artikelserie? Up yours, jävla träskalle! Jag efterlyste så sent som i går att Miffo själv skulle presentera en sådan lista. Men han har ännu inte hörts av eller ens levererat. Det kan han inte, för Miffo har ingenting alls att komma med: han har lika lite på fötterna som när han står på en scen och halsar billigt rödvin ur en butelj.

Om jag inte minns fel var det ett majister Miffo mycket närstående och lika stolligt politiskt parti som senast brände böcker i Sverige.

Ingen ska heller tro att Miffo låter Janouch stå där med offerkoftan på: den har han omsorgsfullt stickat åt sig själv i fyrtio år och ska ingen annan komma hit från ett jävla utland och ta ifrån honom!

Fru Janouch vill också ha ännu ett ord med i sandlådekäbblet. Hon säger att hon har jobbat stenhårt i flera decennier på att bli kändis men har bara uppnått statusen ökändis. 5 barn har Janouch oxå fött. Än sen? Det känner jag flera stycken som har fått.

Efter att ha laddat med allt han har och i flera dar avlossat värsta artilleriet på Kvitter får Miffo som är den som mest har uppviglat den blodtörstiga mobben med ens kalla fötter och kallar alla hot mot en alldeles oskyldig bokhandlare i Uppsala ”vedervärdiga”. Sälv kallar jag Mifo vedervärdig.

Det ges ut fler än 15 000 boktitlar (med mer än 48 sidor) i Sverige varje år. Dessa säljs av fler än 300 bokhandlare förutom i ett stort antal varuhus och stormarknader, dagligvarubutiker och bensinstationer runt om i landet. Av desa utgör drygt 3 000 tilar skönlitteratur varav knappt två tredjedelar är svensk skönlitteratur och en dryg tredjedel är skönitteratur översatt till svenska.
Den bokhandel finns inte någonstans som har utrymme att härbärgera en sådan volym litteatur och helst i flera exemplar av de böcker som efterfrågas mest för att inte tala om alla klassiker som alltid bör finnas i varje välsorterad boklådas sortiment. Det säger sig självt att inte alla dessa böcker är av en sådan konstnärlig och litterär kvalitet att de förtjänar att recenseras på första sidan i varje tidning. Detta gäller i alldeles särskild grad majister Miffos jämmerliga alster.
Det är för övrigt ingen mänsklig rättighet att få sina böcker sålda i varje bokhandel eller ens utgivna och sålda över huvud taget. Någon sådan ’rättighet’ förekommer heller ingenstans i vare sig Regeringsformen (SFS 1974:152) eller Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) som reglerar sådana ärenden.

Och vad är det här tramset om en simpel bedragare och bondfångare som håller på att dö? Ett groteskt och motbjudande spektakel! Vad har Millisievert åstadkommit i livet för att förtjäna denna exempellösa uppmärksamhet i detsammas slutskede? Platt intet! Utom att han själv eller kanske hustrun har ringt ett antal tidningsredaktioner och tiggt om spaltutrymme?
Om varje människa är lika mycket eller lite värd som den andra inför döden borde också alla som dör bli föremål för samma bisarra uppståndelse, om utttrycket tillåtes? Vadfan, jag som trodde att Millisievert hade varit död i trettio år, minst!
Vem tror du tränger sig längst fram i kön av hycklande sörjande om inte pålitlige likplundraren majister Miffo?