this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Recycling och extremt svensk

Folkfet bygger landet. Eller farbror fotfel? Hur många gånger har jag hört det här gräsliga PK-ralet?