this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Poor guy

Jag inser det nu: det är mer synd om somliga människor än om andra.