this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

På en vinge ovan där…

“Klockan 10 i dag onsdag lyfter ett flygplan ovan molnen och ovan regnet […].”

Nu hänger jag inte med igen. Hur lyfter flygplanet då? Inte från marken som andra plan har för vana?
Lyfter det ‘på en bön och en vinge’ också?

Som Blaise Cendrars flamingor med bara en vinge och som därför alltid måste flyga i par?