this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

One Way Ticket to the Rubber Room

Det här måste Majistern ha kwittrat till sig själv först och under antaget namn. Eller nom de guerre, om riddarhjärtat och den lille kärlekssoldaten föredrar det.

Annars måste de komma och knalltransportera kungricky till the monkey house. Eller är kungricky han med hatten? Det kunde förklara en del.