this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Om det ska bli nåt gjort får man göra det själv

Har Majistern skrivit det här kvitterinlägget själv? Stavningen av filosofens namn tyder på det.

birro