this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Olika sorter

Varsamt välbehaglig: vad menas med det? Finns det ett oförsiktigt välbehag också? Eller en tillfredsställelse som är framfusig och slarvig? Hur känns den, i så fall?

birro