this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

No brains in sight

Han har börjat använda huvudet, säger Majistern inställsamt om Zlatan.

Vad vet han om det som aldrig använder sitt eget?