this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

När sufflén sjunker sjunker den snabbt

Majistern får svära så mycket han vill: han blir inte mer trovärdig för det.
Men vilket ofrånkomligt allmänintresse ryms i gårdagens hjälplöst patetiska ‘fotbollsblogg’?
Expressens chefredaktör får gärna svara på frågan och även förklara vilken som är tidningens policy för publicering och vad som avses med ‘god journalistik’ på tidningens redaktion.

Att den arme Majistern likt Narkissos är räddningslöst förlorad i sig själv och sin egen spegelbild är bara alltför uppenbart och borde föranleda professionell hjälp via företagets hälsovård: en mer grotesk självöverskattning än Majisterns står inte att finna någonstans.