this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Med sågspån i huvudet också

Majistern får “kommunistvibbar av cirkus”. Det är bara i Ryssland de gillar sån analog skit, säger Majistern också. Tvärsäkert.

Och snart ska Majistern själv ut och göra konster i maneger från Mora till Mariestad och Malmö med två andra pajasar från återuppståndna Trio me’ Bumba. Konstigt.

cirkus