this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Majister manipulerar

Så här många är inte 750 personer. Det hjälper inte om det bara är en tredjedel av kyrkan: det kan aldrig bli 750 i alla fall.

Jag tror att det fattas 600 personer. Minst. Jag ser till och med tomma stolar på bilden. Varför är inte de upptagna när det är fullspikat och festligt i Huskvarna?