this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Gud är död och det är Marx och Lenin med

Majistern snackade Gud och moralen eller något sådant med Humanisternas ordförande Christer Sturmark i ABF-huset i Stockholm i går.
Jag var inte närvarande för jag skiter i både Sturmark och Majistern. Gud finns inte och om han någonsin har funnits är han död i dag.

Moral är om jag har förstått saken rätt ‘vår uppfattning om rätt och orätt’ och det finns väl ungefär lika många synpunkter på det som det finns människor och vad spelar det då för roll vad två kamerakåta och publikflörtande döddansare på en estrad i Stockholm tycker om saken?

Om man med ‘moral’ avser en persons eller kulturs etiska normer vare sig dessa är goda eller onda kan även ‘omoraliska’ personer anses ha en moral och jag är inte alldeles övertygad om att den ‘moral’ som kristendomen predikar alltid är ‘den rätta’.

Det räcker inte att komma dragande med kristendomens ‘gyllene regel’ från Jesu bergspredikan och Matt. 7:12. “Allt vad I viljen att människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem” är ett rättesnöre som i olika ordalydelser förekommer i de flesta religioner och filosofiska läror.

Det kunde jag rent av ha hittat på själv trots att jag varken är religiös eller filosof.

Innan debatten i ABF-huset mobiliserade Majistern sin korsfararmilis genom upprop i olika medier, från Twitter till Expressen.
Att han beredes utrymme i den frireligiösa publikationen Världen idag förvånar ingen och på Twitter får väl Majistern göra som han vill. Men Expressen! När blev Sveriges tredje största tidning en megafon för en vettvillings dårhusmässiga privata intressen?

I vanlig ordning vidarebefordrar Majistern sina jublande anhängares tillrop på Twitter, där han för säkerhets skull berömmer sin egen insats.

Och så det lika kladdiga som obligatoriska hyckleriet. Majistern påminner om något som har legat förr länge i en jordkällare.