this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Folk är ett jävla pack

Majistern låter meddela i en podcast som jag inte riktigt vet vad det är för något att “Folk kan gå in i mig med flit”.

Hur då? Som in i ett snabbköp eller in i dimman? Det kan inte vara roligt att bli ‘gådd in i’ hela tiden! Eller ‘ingådd’. Talar vi om skor då? Avtal, kanhända? Men de blir väl mest ingångna.

birro