this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Det mesta bredvid

Både inkompetent och inkontinent. Det är ingen helt igenom lyckad kombination och inte så konstigt då att ingen vill anställa honom.