this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Det är det som är poängen

Majistern bloggar om en “vanlig vardag”. Varför gör han det: alla vet hur en sådan dag ser ut.
En författare ska inte skriva om det vanliga: han ska skriva om det ovanliga. Men på ett sådant sätt att det ovanliga blir… vanligt.
Det är det som är poängen och det är det som är det svåra. Det är därför Majistern skriver om det banala och särdeles triviala: han förmår inte bättre.

Och värre ändå: Majistern tror att det är han som är ovanlig. När sanningen är att ingen människa någonsin har funnits som är vanligare än han. Majistern är så vanlig att han varken hörs eller syns. Han kunde ha varit folkpartist i stället.

Visste hur man gjorde

Vet också hur man gör