this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

A Man With Absolutely No Talents

[Reply to Comment by Peter on blog Med huvudet före]

Majistern är totalt talanglös: han saknar såväl självkritik som urskillning. Ju mer man läser av hans obegåvade och på varje vettig synpunkt urvattnade framställningar, desto mer förvandlas Majistern från färglöshet till gasform.