this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Med ett motorfel i huvudet eller Dum dansk dratter på enden