this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Vet inte riktigt

En gång för länge sedan när jag förevisade Gustav Vasas gravkor i Uppsala domkyrka för ett gäng unga jäntor från Stockholm [fast de hellre ville besöka McDonald’s] frågade jag om de visste vem Gustav Vasa var. Nej, vi vet inte riktigt, svarade de. Då skulle jäntorna börja i nian eller något till hösten.
Var det fel på dem? Eller var det skolan som inte riktigt hängde med? Fråga kapten Björklund (fp): han som vill införa skolk på betyget och sätta tioåringar i fängelse för att de inte har läst på läxan ordentligt. Jag vet vem jag skulle vilja sätta i fängelse.

Nioklassare eller a visitor from outer space?