this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Utlokaliserad?

Vad gör Robert Rauschenbergs Monogram i Malmö? Jag kräver konstverket tillbaka till Moderna museet i Stockholm. Det är där geten hör hemma.
Rauschenberg har en gång berättat för mig att han ställde geten på en flotte med en bilring runt magen för att han hade planer på att låta geten flyta på Stockholms ström. Det var inte i Pildammen geten skulle guppa på sin flotte.

Krävs åter