this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Tätt och otätt

Jag googlade på tätorter Sverige häromdagen och fick veta att en tätort definieras som “ett tättbebyggt område med minst 200 invånare där avståndet mellan husen är mindre än 200 meter” och så ska det inte finnas en massa sommarstugor där heller.
Jag tycker att 200 personer är lite för att en ort ska kallas ‘tät’ men med detta begrepp avses väl egentligen inte antalet invånare på en ort utan mer hur många som trängs på varje kvadratkilometer. I andra länder sätts gränsen för hur ‘otät’ en tätort får vara för att kallas så vanligen vid 5 000 eller 10 000 invånare.
Tätast i landet är Stockholm, förstås, och i Skåne bor de rätt tätt på många ställen och i Ånneröd i Bohuslän är det också ganska trångt.

Orter med mellan 50 och 199 invånare och med minst 150 meter mellan husen kallas ‘småorter’ och vad de med mindre än 50 personer heter vet jag inte: de kanske inte finns?

Otätast i landet är Klövsjö med 131 invånare per kvadratkilometer och sedan är det rätt otätt på olika ställen i Dalarna utom i Evertsberg som är Sveriges tätaste ort med mer än 15 000 människor per kvadratkilometer den första söndagen i mars varje år fast bara 158 personer trängs där annars på samma yta.

Med “landsorten’ avses i Sverige “landet utom Stockholm”, vilket jag har märkt att särskilt de från Göteborg inte gillar när jag påpekar. En från Sme’backen skulle aldrig ens tänka på saken.