this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Take no prisoners

“Genom synden blev människan en lagöverträdare, och med överträdelser följer straff.” Det är rätta tag! Rena majisterstuket: inget jävla lallande! På’rom igen bara! Ge’rom vad de tål och sen ska huvudena av också! Vad tror du annars att ett riddarhjärta har svärdet till!

“Att vi alla i himlen kommer att bli överraskade över upptäcken vilka som är de och vilka som inte är där.” Det där är en rätt knepig mening som inte är alldeles lätt att uttyda. Jag tror att det är en ordkonstnär som har skrivit den.
Men i alla fall. Vilka är ‘vi alla i himlen’? Och hur ska vi ‘som inte är där’ veta vilka de andra är? Är ‘alla’ inte alla utan bara ‘några’? Varför då, i så fall? Jävla konstigt resonemang.

Nej, för fan. Det här duger inte. Nu ska jag i väg och slå ihjäl några anemiska och i anden barskrapade liberalteologer igen! Är ni med mig?

Annars tycker jag att ‘blanda och ge’ är rätt lattjo. Cao đai i Vietnam till exempel dyrkar Karl Marx och Victor Hugo och Che Guevara som helgon. Det är ganska gulligt.

johanna2