this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Stöldgods och ännu värre

Men den där jackan, den är ju stöldgods och borde hänga hemma hos Morgan egentligen.Hör du det, Strage? Eller ska man ska man kalla dig en hälare nu?

Och så smulgråtens evinnerliga gnölande om en finska han förlöpte och som hämnades genom att bjuda ut Muffins ynka kvarlåteskap till försäljning på nätet och den där vederstyggliga bröllopstavlan målad av en anonym amatör som en annan imbecill som också omedelbart borde omyndigförklaras betalade femtiotusen för var väl förresten inte heller hans utan mer hennes om vi ska hålla oss till sanningen.

Vart regnet skulle falla och vart jag kommer ifrån. Poetiskt till tusen! Jag fattar inte att Muffins slapp ur skoan en gång. På min tid fick den som inte behärskde engelska och svenska språket sitta kvar tills de stackarna drabbades av pensionen om så vore!