this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Skräcken på Skansen

Den ultimata skräcken för Majistern är att dö och ha ‘förvägrats att leva livet man var tänkt att leva’: livet som är ‘nedlagt i varje människa av Gud’.

För Ulf Lundell är rena skräcken Allsång på Skansen.

anders

Majistern säger också att varje människa har ett “ansvar och en uppgift”: att “ i djupet av sitt hjärta ta reda på vad den gudomliga meningen med livet är”.
Men om det inte finns någon ‘mening’? Vi är många som tror det. En är baron Tuzenbach i Anton Tjechovs Tre systrar: “Mening… Det snöar ute. Vad är det för mening i det?”

Och i Hemingways The Killers frågar Nick Adams: “What’s the idea?” “There isn’t any idea,” svarar Max, en av de hyrda mördarna i novellen.

killers

Apropå ingenting: gäller vårt ‘ansvar’ att förverkliga alla drömmar? Människor drömmer så mycket konstigt, och med Magisterns resonemang kan ju världen ta vägen vart som helst.