this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Scratch my back och Som ett barn älskar världen

Vad vore världen utan tjänstvilliga kompisar? Kanske en plats för fler att älska?

Majisterns hjälplösa ‘retorik’ blir bara alltmer tröttsam ju fler gånger han missbrukar samma genomtröskade och uttjatade floskler.
Allra värst är förstås Majisterns djupt kända förakt för de ‘misslyckade’ människorna: de utsatta och från samhället utestängda. De vars framtid i bästa fall är en soptunna.

birro

Jag älskar Roma som ett barn älskar världen. Retorik, medborgare. Retorik.

child