this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Rågat mått

Sveriges kristna råd planerar ett opinionsmöte i Stockholm måndagen den 14 oktober till stöd för utsatta kristna. Vi kände att måttet är rågat, ryter rådets generalsekreterare Karin Wiborn. Nu är det knutna nävar i hårda handskar som gäller.

Manifestationen kommer att innehålla formidabla förböner i S:ta Clara kyrka och ett fackeltåg till riksdagshuset för att uppmärksamma landets folkvalda på de kristnas situation framför allt i Mellanöstern.
Det pågår ett muslimskt korståg mot kristna i Mellanöstern, säger Majistern. Och i Sverige förföljs och hotas landets nya arbetsmarknadsminister av “hysteriskt ignoranta och okunniga journalisters perverterade förkärlek för drev mot allt som har med religion att göra”.

Majistern jämställer obekymrat förföljelsen av miljoner kristna på olika håll i världen med massmedias ifrågasättande av en svensk minister för att hon tillhör eller har tillhört vilket väl kan gå på ett ut en fundamentalistisk religiös församling och är en entusiastisk och aggressivt militant medlem av antiabortrörelsen Ja till livet.
Ministern anser att homosexualitetet är en sjukdom och tror att jorden skapades på sju dagar fast det väl egentligen var sex för på den sjunde etc. Och fan ta den som påstår att jorden inte är platt!

earth

Den berättigade kritiken mot den senaste statsrådsutnämningen är något alldeles annat än att löpa i lera och komockor nerför Majisters påhittade bygata för att man ‘tror på Gud och Jesus’. I Sverige har ingen förföljts på grund av sin religion på flera hundra år.
Jag trodde annars att orden ‘ignorant’ och ‘okunnig’ var synonymer: att de betydde ett och detsamma. Men jag kan ha fel. Jag är ju så… intorant. Eller vad det heter?

Bland de inbjudna att tala och förbe vid manifestationen finns samfundsminister (jag visste inte att en sådan fanns) Staffan Återfall och ärkebiskop Anders Hejsvejs och biskopen i Stockholms katolska sitift Anders Borelia samt pingstföreståndare Pelle Hörnspark och så en som jag ser inte vad det står… Olle Alkoholist? Så kan väl ingen heta? Eller… det kanske man kan. Samt flera andra framstående religiösa ledare i landet.

birro

Och så naturligtvis den spränglärde och internationellt diplomerade exegeten och numera i varje sådant sammanhang ständigt närvarande Riddarhjärtat för Jesus Kristus.

crusade

Nej, nu jävlar får det vara nog! Kom ihåg: Gud är inte en bög i läderbyxor och inte en lesbisk kvinna som lagar mat i himlen heller. Han är en mullrande och dömande kraft! Länge leve mig och död åt alla otrogna!

blondes

It goes without sayin’ so att jag inte heller tycker att människor ska förföljas och trakasseras vare sig för sin religiösa övertygelse eller etniska tllhörighet och inte av något annat idiotiskt skäl heller. Bara det att jämförelsen med kristna kopter i Egypten och maroniterna i Libanon och Syrien med flera utsatta grupper och en svensk arbetsmarknadsminister med tvivelaktiga uppfattningar i allmänmänskliga frågor får ett i sammanhanget löjligt skimmer över sig.
Denna frihet från förföljelse gäller förstås även dem som inte tror på den Gud Majistern för tillfället bekänner sig till. Denne bör därför omgående upphöra med sin privata klappjakt på alla som inte tror på samma Gud som han.

Jag står som alltid rakryggat upp för varje Varulvs självklara rätt att inte tro på något alls!