this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

På efterkälken

Vårens fågelsång har börjat, meddelar Dagens Nyheter i dag.
Morsning. Jag vet en altan i Uppsala där fåglarna sjunger för mig året om.

Singin’ ’round the year