this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

På’n igen!

Brev från sommarkoloni:

…och en kväll skulle karar och pojkar leka indijaner och vita. Kvinor och barn fik inte vara med. Då frågade jag ledaren om jag fik vara med, då sade ledaren skyll dej sjelv. Och det gjorde jag och så slog jag ner en pojke.

ELISABETH 9 år

På egen risk eller Kvinor kann åkså