this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Outnyttjade resurser

Jag har aldrig riktigt kunnat utnyttja min torgskräck och rädsla för höga höjder på ett konstruktivt sätt. Ingen har någonsin berömt mig för min klumpfot och mitt dåliga ölsinne heller.

Kung med konstig klöv