this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Ockupation? Ja, tack!

I Skövde har en berguv byggt bo i en silo som därför inte får rivas. Meddelas på Namn och Nyttsidan i Dagens Nyheter i dag.
Fler uväntade ockupanter av sädesmagasin, om jag fick bestämma.