this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Men inte förrän nästa år

I kväll har bibliotekarierna fest på Carolina i Uppsala. Det har de varje år, och det är de värda. Borde ha en fest på hösten också. Om jag fick bestämma.
De håller till på taket. Buffé, skulle jag tro. Vin och kanske en liten orkester att dansa till?

Kul på terrassen

Nästa år ska jag ordna en låntagarfest. Bara de som har lånat 10 000 böcker kan komma i fråga. Och så några särskilt pålitliga bibliotekarier.
Hoppas att vi också får stuffa på taket. Låntagare dansar gärna tåget: hopplöst ute och just därför häftigt inne. Pardon me, boy. Is this the Chattanooga Choo Choo? Eller Choo Choo Carolina?
Det ska bli kul att greppa en snygg bibliotekarie om höfterna. Men inte förrän nästa år.

Tåget på taket.
Obs! Personerna på bilden
har ingenting med inlägget att göra