this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Men där finns väl en mening?

Sisyfos, den mytiske och ondsinte kungen i Korinth som hade överlistat döden och därför dömdes av gudarna till det i evighet hopplösa och meningslösa arbetet att i underjorden utan uppehåll vältra ett enormt klippblock uppför ett högt berg, bara för att varje gång han nådde toppen se det rulla tillbaka ner igen: därav sisyfosarbete = ‘en tung, fruktlös möda utan slut’.
I boken Le Mythe de Sisyphe från 1942 är Sisyfos Albert Camus ‘absurde hjälte’ – men även prototypen för den moderna männsikan:

“Sisyfos förkunnar den högre trohet, som förnekar gudarna och lyfter klipporna. […] Kampen att uppnå topparna räcker ensam till för att fylla ett människohjärta. Il faut imaginer Sisyphe heureux.”
Man måste tänka sig Sisyfos lycklig. Jag kunde även tänka mig Sisyfos… arbetslös.

Finns det någon mening med alltihop? I Anton Tjechovs pjäs Tre systrar är det Olga som frågar. Och baron Tuzenbach som svarar: “Mening… Det snöar ute. Vad är det för mening i det?”

Man at work