this is not a love story

well, what the hell are we doing in denver?

jack kerouac

Penguins

Med bellan beredd på bron

Angående det av majister Miffo gravt missförstådda ordet ’frondera’ kan jag meddela följande och från säker källa dessutom:
FROND [av fr. fronde, eg.: slunga. Bet. ’politiskt missnöje’, ’politiskt oppositionsparti’ antages bero på att hovherrar hånfullt jämförde de upproriska parisarna med stadens gatpojkar som brukade slungor vid sina slagsmål]
1) hist. i sg. best., om de oroligheter som rådde i Frankrike från 1648 till 1653 o. huvudsakligen voro riktade mot Mazarin; äv. (o. vanl.) konkret, om det parti som stod i spetsen för dessa oroligheter.
2) i utvidgad anv.: (klandersjuk l. illojal) opposition mot de styrande l. ledande; numera i sht i fråga om opposition mot (ledningen av) vederbörandes eget parti; äv. konkret: parti som uppträder på ett sådant sätt.
Avledn. (i allm. till 2): FRONDERA [av fr. fronder]
1) visa missnöje med l. träda i opposition mot l. öppna strid med de styrande.
2) (†) allmännare: framställa anmärkningar; äv. tr.: kritisera.
FRONDERI [av fr. fronderie] opposition; missnöje, klander; förr äv. allmännare: (illojal l. självsvåldig) kritik.
FRONDÖR [av fr. frondeur]
1) (föga br.) till 1: medlem av l. deltagare i fronden.
2) till 2: oppositionsman, klandrare av de styrande l. ledande.

Lika eller kanske ännu mer pålitliga SAOL förklara detta ord så här: ”opponera, visa missnöje” och NE har frondera SUBST.: fronderande, frondering offentligt opponera sig mot styrande; vanl. i pol. el. likn. sammanhang.
KONSTR.: ~ (mot ngn el. ngt) HIST.: sedan 1786; av fra. fronder med samma bet., eg. ’slunga’, till fronde, äldre fonde ’(en) slunga’; av lat. funda ’(en) slunga’.

Står idioten där på Västerbron med Anderssonskans Kalles slangbella och fronderar på om han ska hoppa eller inte? Hur ända in i helvete jävla korkad kan en männscha bli? Är Miffo fullständigt dum i huvudet eller är han bara… göteborgare? Jag tror att det kan gå på ett ut och håller därför båda möjligheterna öppna.

Det är dessutom en infernalisk lögn av närmast trumpsk sinnessjuk dignitet att majster Miffos senaste misslyckande har fått ett ’fint mottagande’. Sanningen är den rakt motsatta: hans bok har inte ’tagits emot’ alls utom med hånskratt! Vilket tidigare har redovisats på denna plats.